wędki na pstrąga

Dragon sprzęt wędkarski

Witamy na forum wędkarskim FORS, Gość
Login: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/03 09:58 #159194

 • kaszub1974
 • kaszub1974 Avatar
Czytając swego czasu niektóre z wątków na forsie można było zorientować się, że nasze wyobrażenie dotyczące ilości troci i łososi pływających w rzekach pomorskich w czasach dawno minionych prusko-niemieckich nie były prawdziwe. Jak można poczytać na skutek zabudowy rzek oraz związanych z tym zmianach ich charakteru w wyniku budowy elektrowni wodnych, niszczenia tarlisk, melioracji których apogeum na Pomorzu przypadało na lata 20 i 30 -te minionego wieku, połowów gospodarczych doprowadzono do zapaści populację troci i łososi w większości rzek pomorskich. A jak wyglądała ich ilość w pierwszych latach powojennych, gdy akcji zarybieniowych nie podejmowano wcale lub były one w powijakach? Jak pod tym względem wyglądały możliwości produkcyjne niektórych dorzeczy? Czy populacje troci odbudowały się na skutek min. zmniejszonej presji połowowej w rzekach i Bałtyku oraz spadkiem liczby ludności i ograniczoną w latach wojennych ingerencją człowieka w środowisko naturalne? Warto pamiętać też o tym, że w tamtych latach znane i uznane obecnie rzeki trociowe takie jak np. Słupia wcale nie musiały uchodzić za wiodące, w przeciwieństwie np. do Łeby i leżącej w sąsiednim województwie Grabowej, które nie były jeszcze całkowicie skanalizowane i okaleczone melioracjami, w wyniku których bezpowrotnie zniszczono istniejące tarliska i wyprostowano większość zakoli, a długość rzek zmniejszyła się o wiele kilometrów.

Jeżeli chodzi o Łebę to ,,Ponieważ brak jest ściślejszych danych z odłowów na Łebie, pewne światło na tę sprawę mogą rzucić wyniki odłowów gospodarczych troci dokonanych na jeziorze Łebsko. Odłowy te w latach 1952 – 1956 wynosiły od 890 do 1680 kg rocznie. Wymowę swoja mają także odłowy tarlaków, jakie przeprowadzone były corocznie dla celów zarybieniowych w rejonie ujścia do Łeby potoku Pogorzelica. Odłowy te w roku 1954 sięgnęły 1467 kg i pozwoliły pozyskać 1 776 000 ziarn ikry. Fakty powyższe wskazują, że stado troci w Łebie jest liczne i zwarte. Sztuczne pozyskiwanie zapłodnionej ikry oraz akcje zasiedlenia rzeki trocią datuje się od roku 1950... Powierzchnia bazy pokarmowej dla wychowu młodzieży w dolnym dorzeczu Łeby jest stosunkowo duża i wynosi 65 ha, toteż pokrycie potrzeb zarybieniowych nie jest rzeczą łatwą" (dla porównania powierzchnia odrostowa dorzecza Parsęty na odcinku do Rościna oszacowana kilka lat później przez Chełkowskiego wynosiła 46 ha, całe dorzecze Słupi to 15 ha - to obrazuje jaką rzeka przed skanalizowaniem była kiedyś Łeba). Tym niemniej jak zauważa autor,,Odcinek ten nie stanowi dostatecznych żerowisk dla młodzieży, co zmniejsza w znacznym stopniu efekty gospodarcze tarła...Zasięg wędrówek rozrodczych troci sięga do młyna w Lęborku, poza który przedzierają się tylko sztuki najbardziej przedsiębiorcze. Obserwacje zgodnie stwierdzają, że urządzenia piętrzące w Lęborku forsują także pojedyncze egzemplarze łososia. Ponieważ te ciekawe spostrzeżenia nie znajdują potwierdzenia w stosunku do łososia z sąsiedniej rzeki Redy, wymagają więc ściślejszego zbadania. Ogólnie można przyjąć, że naturalna baza rozrodcza troci ześrodkowana jest na odcinku rzeki Łeby od miejscowości Krępa Kaszubska do jazu młyna w Lęborku, z punktami nasilenia rozrodu w rejonie miejscowości Krępy Kaszubskiej, Od Żelazkowa do Chocielewka oraz w rejonie Lęborka. Częściowo bazę tę stanowią wody przyujściowe potoków Pogorzelicy, Kisewki, Młyńskiej Strugi, Białogardzkiej Strugi i Charbrowskiej Strugi Tarliska te odległe od morza od 37 do 59 km nie obejmują odcinka rzeki o największych spadkach, odciętego urządzeniami piętrzącymi młyna w Lęborku. Niemniej jednak warunki środowiska na tym odcinku przejawiają jeszcze cechy krainy ryb łososiowatych i umożliwiają troci odbycie tarła...Dorzecze Łeby jest bogate i rozległe. Większość wymienionych dopływów posiada wspaniałe warunki do rozwoju pstrąga.. Największe możliwości posiada pod tym względem Okalica, w której poławiane są okazy pstrąga...Z pozostałych dopływów trzeba wymienić Pogorzelicę, która stanowi główną bazę rozrodczą i miejsce wychowu młodzieży troci...Nie będę pisał tutaj szczegółowo o pozostałych gatunkach takich których w rzece było sporo np. o lipieniu, z ciekawości tylko dodam, iż poza dolną Wisłą gdzie połowy minoga ,,na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia miały rozpiętość od kilkudziesięciu kilogramów do 6 ton rocznie (max. Wartość 1946 r. min. Wartość 1948 i 1955), spośród innych rzek obserwuje liczniejszy i bardziej zwarty ciąg minoga jedynie w Łebie..." Natomiast nie natknąłem się na żadne informacje o stadach boleni w dolnej Łebie, o których pisano kilka dziesiątków lat wcześniej. ,, Spośród rzek przymorskich woj. Gdańskiego najlepszym ciekiem jest Łeba. Jej krótki bieg, duży spadek i stosunkowa nieznaczna odległość tarlisk od morza stwarza dogodne warunki intensyfikacji połowów troci."

Jeżeli chodzi o Redę ,, to w ciągu letnim wstępujące sztuki nie mają jeszcze wykształconej szaty godowej i posiadają najczęściej ciężar od 3 do 5 kg...Do rzeki wstępuje również w niewielkich ilościach łosoś. Jak wykazały obserwacje łosoś ten nie przystępuje do tarła i nie forsuje urządzeń piętrzących woę młyna w Redzie, Odławiane egzemplarze tego gatunku dochodziły do 16 kg.Ogólnie można przyjąć, że baza rozrodcza troci mieści się na odcinku od jazu młyńskiego w redzie do cementowni, najintensywniejsze tarło odbywa się w rejonie miejscowości Naniec i Śmiechowo. Tarliska są odległe od morza zaledwie o 11 – 22 km i położone na odcinku rzeki, posiadającym największy spadek Czynnikiem ograniczającym migrację troci w górę rzeki jest jest jaz młyński w Redzie piętrzący wodę do 1,4 m zbudowany 40 lat temu... Niezależnie od tego w wędrówce w górę rzeki troć wykorzystuje strumień wody jaki płynie z przyległych łąk i uchodzi pod młynówką do dalszych partii rzeki, poniżej głównej śluzy tego młyna...Oprócz wspomnianych powyżej tarlisk naturalnych istnieją tarliska zastępcze zgrupowane na odcinku rzeki od miejscowości Ciechocina do młyna w Redzie odległych od ujścia do Zatoki Puckiej o 7-11 km....Aczkolwiek sam fakt rozrodu może następować poniżej jazu w Redzie, to odcinek ten nie stanowi dostatecznych żerowisk dla młodzieży, a przeto efekty tego tarła są małe. Główna bowiem baza pokarmowa dla narybku znajduje się na odcinku Reda – Cementownia....Odłowy troci i łososia w latach 1946 – 1950 wynosiły od 1670 kg do 3300 kg rocznie.Koncentrowały się one w głównej mierze na dolnym odcinku rzeki od śluzy młyńskiej w Redzie do Zatoki Puckiej. Sztuczne pozyskiwanie zapłodnionej ikry troci oraz akcje zasiedlania rzeki trocią prowadzone były od roku 1950. ..Rzeka Reda stwarza na ogół duże możliwości produkcji smoltów, opartych na rodzimej ,,czarnej troci"i poważnego wzrostu dotychczasowych połowów gospodarczych i sportowych. Pełne wykorzystanie naturalnych naturalnych zasobów pokarmowych rzeki umożliwi zaprojektowana budowa przepławki na śluzie młyńskiej w Redzie. Równocześnie jednak należy co roku zwiększać zarybianie rzeki palczakami troci wyprodukowanymi z autochtonicznego materiału zarodowego. Wysokość kontyngentów zarybieniowych powinna być oparta na gruntownym rozeznaniu środowiska i dopasowana do zasobności bazy pokarmowej, przeznaczonej dla produkcji smoltów ( taką wiedzę posiadano już w l.50-tych). Z ciekawości jeżeli chodzi o tę rzekę i jej odcinek do Redy to autor pisze, że ,,jest rzeką płytką i rzadko przekracza w najgłębszych zakolach 1,6m . Bytują tu wielkie ilości różnych larw owadów. Pod kamieniami występują liczne kiełże i chruściki. " Jeżeli chodzi o autochtoniczne pstrągi to mimo poważnego uszczuplenia ich ilości przebywają ,,na odcinku od cementowni Wejherowo do jazu młyna Reda, ale i tu stado jego wymaga reaktywowania". Natomiast klęska urodzaju lipienia (a przy okazji innych gatunków) na tym odcinku dobiegła końca na skutek poważnych zanieczyszczeń wiosną 1958 r.
Ostatnio zmieniany: 2016/02/03 10:05 przez kaszub1974.

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/03 10:12 #159196

 • kaszub1974
 • kaszub1974 Avatar
Jeżeli chodzi o Słupię, to autor nie podaje informacji o wielkości odlowów, nie pisze też nic o populacji ,,troci słupskiej" tak jak robi to w przypadku troci: wiślanej, łebskiej, redzkiej, piaśnickiej czy nawet populacji jeziorowej troci wdzydzkiej. Można natomiast dowiedzieć się o tym, że ,, W Słupsku uchodzą ścieki miejskie oraz zanieczyszczenia z krochmalni,a wraz z tym tracą wody Słupi swoją dotychczasową czystość. Ścieki te stanowią poważną barierę hamująca wędrówki ryb w górę rzeki...Zasięg wędrówek rozrodczych troci i łososia sięga zasadniczo do jazu młyna w Słupsku. Dalszy odcinek forsują już tylko najbardziej żywotne i przedsiębiorcze sztuki. Po uruchomieniu zainstalowanej na jazie młyna w Słupsku przepławki dla ryb zasięg ten powiększy się do miejscowości Krzynia. Stada łososia i troci nie wędrują w górę rzeki. Z obserwacji wynika, że powyżej Słupska napotyka się tylko pojedyncze sztuki tych ryb, które wycierają sie prawdopodobnie na tarliskach zastępczych poniżej jeziora Krzynia". O populacji pstraga potokowego autor wspomina pisząc o odcinku rzeki od jez.Węgorzyno do jez. Żukówko ,,Sam gatunek przewodni bardzo jeszcze liczny do r. 1949, dziś został znacznie przerzedzony. Jednak i obecnie stanowi on w dalszym ciągu cenną zdobycz. Poławiane sztuki osiągają niejednokrotnie wagę 1,5 kg"

Jeżeli chodzi o Wisłę to ,,Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane i – w miarę jak wstępujące w okresie rozrodu z morza do wisły tarlaki troci podążają ku rwistym potokom Dunajca i Raby, a wylęgnięta ze złożonej ikry młodzież po osiągnięciu stadium tzw. Smolt spływa do morza – nabiera coraz to innych aspektów... Sprawy te komplikuje jeszcze bardziej fakt występowania w Wiśle, oprócz stada troci dunajeckiej, także tzw. ,,ciągu letniego", która odbywa swój rozród w dolnych odcinkach dorzecza Wisły. Obserwuje się tu również pewne ilości łososi... W chwili obecnej w reaktywacji pogłowia troci letniej mogą odegrać już tylko rzeki Drwęca i Mień (Lipnica) oraz w minimalnym stopniu Wierzyca... Odłowy łososia i troci w Wiśle wykazują rozległą skalę wahań od 20 do 80 ton rocznie. Najobfitsze były odłowy w roku 1946 i 1947...Na podstawie prowadzonych zapisów w księgach gospodarczych, obserwacji własnych i oświadczeń rybaków można je oszacować na ok. 80 ton rocznie. Poczynając od 1948 zaznacza się spadek połowów, które w 1951 osiągnęły już tylko 50 ton. Najczęściej były odławiane sztuki o wadze od 5 do 9 kg. Niejednokrotnie zdarzały się osobniki o wadze 19 kg, a pojedyncze egzemplarze dochodziły nawet do 25 kg...Pomimo podejmowanych działań obserwuje się dalszy spadek połowów łososia i troci w Wiśle. Zagadnienie to staje się coraz aktualniejsze wobec projektu budowy zapór na Wiśle, co wyeliminuje w niedalekiej przyszłości tarliska naturalne troci oraz będzie wymagać masowej produkcji smoltów w warunkach sztucznych i rozpuszczania ich do bogatych żerowisk wód przymorskich.
Ostatnio zmieniany: 2016/02/03 10:12 przez kaszub1974.

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/04 16:59 #159260

 • alanbelon
 • alanbelon Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 673
 • Podziękowań: 174
Kolego Kaszub1074 dla każzdego z nxs kiedyś to i trocie, i dziewczyny były łatwiejsze,nieprawdaż?
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarex, kaszub1974

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/04 17:31 #159265

 • mkfly
 • mkfly Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • SKAGIT MASTER
 • Posty: 2747
 • Podziękowań: 1383
Świetne materiały Witek.

Przeczytałem jednym tchem. Dzięki!
Za tę wiadomość podziękował(a): kaszub1974

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/04 23:48 #159311

 • stichxx
 • stichxx Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 455
 • Podziękowań: 229
jak zajadę w strony rodzinne :) to poszukam zdjęć z łososiami i trociami z tamtych lat :)
catch & release

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/05 12:43 #159330

 • Adam Lejk
 • Adam Lejk Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 131
 • Podziękowań: 61
Cześć Witku,

Bardzo ciebie proszę byś pisząc/cytując zdania z publikacji podawał jej autora, pełny tytuł, rok wydania, numer. Będzie to bardziej profesjonalne niz w obecnej formie. Uszanujesz tym samym prawa autorskie. Ponadto uczestnicy forum będą mogli zweryfikować podawane przez ciebie informacje.

Pozdrawiam
Adam
Klub "Pstrąg" Gdańsk

www.club-trout.pl

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/05 17:18 #159339

 • kaszub1974
 • kaszub1974 Avatar
Witam Adamie.

Sądzę, że to jasne, ale dla pewności powiem: to nie jest forum ichtiologiczne, na którym poglądami wymieniają się fachowcy, ale forum przeznaczone dla hobbystów. Nie aspiruje do tego i nie piszę pracy naukowej w tej dziedzinie, więc nie dbam o pozory profesjonalizmu, bo sam profesjonalistą ichtiologiem nie jestem. Książeczka z której zaczerpnąłem cytaty powstała w latach 50-tych, brak w niej okładki więc tytułu nie podam, natomiast autor kończył studia ichtiologiczno-rybackie przed wojną i zaraz po jej zakończeniu został inspektorem w tej dziedzinie w nowo powstałym Urzędzie Wojewódzkim. Biorąc pod uwagę górną granicę życia człowieka, z pewnością nie będzie miał mi za złe, że nie nie uszanowałem Jego praw autorskich. Pozdrawiam.

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/05 18:50 #159344

 • thornghost
 • thornghost Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 664
 • Podziękowań: 285
Tu przyznam rację Adamowi - trzeba by podać autora, mimo braku aspiracji do naukowych publikacji. Niemniej swego czasy szukałem choćby namiastki informacji o troci i łososiu w mniejszych ciekach - doszukałem się, że występowały w czarnej wdzie do młyna w lisewie (cytował to też Bartel w jednym ze swoich opracowań), ale także w Płutnicy (która podobno stanowiła kanał żeglugowy między Bałtykiem a Zatoką Pucką). Troć wystepowała również w Bychowskiej Strudze (no ale na jest teraz mew-ka i zapomnij o jakichkolwiek wędrówkach) i górnej piaśnicy powyżej żarnowieckiego...Niestety ilości tj. liczebności nie znalazłem...

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/05 19:16 #159347

 • hi tower
 • hi tower Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • gdzie mucha nie może tam robak pomoże ;)
 • Posty: 2469
 • Podziękowań: 1014
thornghost napisał:
(...) Niemniej swego czasy szukałem choćby namiastki informacji o troci i łososiu w mniejszych ciekach - (...)

Masz dostęp do Seligo (1902)?
Instagram & YouTube: @hitowerfishing


NADMORSKI CELEBRYTA ;)
C.R.E.T.

Ile kiedyś było troci w rzekach woj. gdańskiego 2016/02/05 20:47 #159356

 • thornghost
 • thornghost Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 664
 • Podziękowań: 285
Przejrzałem i nie znalazłem. Mam jakiś abstrakt a.seligo z 1900, ale to nie to. Spróbuj w bibliotece PAN - owskiej w Gdańsku. Pamiętam, że czytałem dwa opracowania, ale gdzie to mam...
Moderatorzy: Ediit, Tarkowski
Time to create page: 0.149 seconds