Przynęty na pstrąga

Dragon sprzęt wędkarski

Witamy na forum wędkarskim FORS, Gość
Login: Hasło: Zapamiętaj mnie
Miejsce forum na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego, ochroną rzek i ich dorzecza. Problematyka kłusownictwa.
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/09 10:32 #184731

 • luki3303
 • luki3303 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • http://www.1479.pzw.org.pl/
 • Posty: 251
 • Podziękowań: 90
Do pobranie w formie PDF

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001357

Na stronie internetowej

www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-1701,1888904...q0ipOCVWMIwqzukNUljY


3. Połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, usidlających lub oplątujących, pułapkowych oraz haczykowych, z wyłączeniem węd ręcznych (LHP), nie prowadzi się w:
1) granicach wód portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Łeba, Rowy, Ustka - na wodach morskich w promieniu 500 m od zachodniej głowicy wejścia portowego;
2) ujściu kanału łączącego jezioro Bukowo z morzem, w promieniu 500 m od punktu położonego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia;
3) ujściu kanału łączącego jezioro Jamno z morzem, w promieniu 500 m od punktu położonego na środku linii łączącej oba brzegi ujścia;
4) ujściu Redy ograniczonym od zachodu i południa linią brzegową, od północy linią biegnącą po równoleżniku 54°39'15"N, a od wschodu linią biegnącą po południku 18°29'21"E;
5) ujściu Wisły w rejonie Świbna ograniczonym od strony południowej linią brzegową, a od strony morza częścią okręgu zakreślonego promieniem o długości 2000 m z punktu o współrzędnych 54°21,7'N 18°57,3'E (głowica wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna).

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/20 13:20 #184829

 • luki3303
 • luki3303 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • http://www.1479.pzw.org.pl/
 • Posty: 251
 • Podziękowań: 90
Przepisy morskie już się zmieniły są nowsze WRZEŚNIOWE !!!!

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001701

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/20 16:18 #184831

 • marek j
 • marek j Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 129
 • Podziękowań: 238
Wiem że to lenistwo i nie chce się czytać ale te rozporządzenie strasznie rozciągnięte i wiele punktów dotyczy rybaków. Fajnie by było wypunktować to co tyczy wędkowania.

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/20 18:17 #184835

 • okonhel
 • okonhel Avatar
 • Online
 • Użytkownik
 • Posty: 1020
 • Podziękowań: 301
§ 2. Określa się wymiary ochronne na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) certy (Vimba vimba) – 30 cm,
b) leszcza (Abramis brama) – 40 cm,
c) miętusa (Lota lota) – 40 cm,
d) okonia (Perca fluviatilis) – 17 cm,
e) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm,
f) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm,
g) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm,
h) szczupaka (Esox lucius) – 45 cm,
i) troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm,
j) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm,
k) węgorzycy (Zoarces viviparus) – 28 cm,
l) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm,
2) pkt 2 ustawy – na obszarach, o których mowa:
a) w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125, 730 i 1495), oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 pkt 4–7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), zwanych dalej „zachodnimi wodami wewnętrznymi”, dla następujących gatunków ryb:
– bolenia (Aspius aspius) – 40 cm,
– certy (Vimba vimba) – 30 cm,
– dorsza (Gadus morhua) – 35 cm,
– gładzicy (Pleuronectes platessa) – 25 cm,
– jazia (Leuciscus idus) – 25 cm,
– leszcza (Abramis brama) – 40 cm,
– lina (Tinca tinca) – 28 cm,
– łososia (Salmo salar) – 60 cm,
– miętusa (Lota lota) – 40 cm,
– nagłada (Scophtalmus rhombus) – 30 cm,
– okonia (Perca fluviatilis) – 17 cm,
– płoci (Rutilus rutilus) – 17 cm,
– sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm,
– siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm,
– storni (Platichthys flesus) – 25 cm,
– suma (Silurus glanis) – 70 cm,
– szczupaka (Esox lucius) – 45 cm,
– śledzia (Clupea harengus) – 16 cm,
– troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm,
– turbota (Psetta maxima) – 30 cm,
– węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm,
– wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) – 20 cm,
– zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm,
b) w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granic określonych w § 2 pkt 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa, zwanych dalej „wschodnimi wodami wewnętrznymi”, dla następujących gatunków ryb:
– certy (Vimba vimba) – 30 cm,
– karasia (Carassius carassius) – 20 cm,
– karpia (Cyprinus carpio) – 30 cm,
– leszcza (Abramis brama) – 35 cm,
– lina (Tinca tinca) – 28 cm,
– łososia (Salmo salar) – 60 cm,
– sandacza (Sander lucioperca) – 46 cm,
– szczupaka (Esox lucius) – 45 cm,
– troci (Salmo trutta m. trutta) – 50 cm,
– węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm,
przy czym pomiaru długości ryb dokonuje się, mierząc rybę w stanie świeżym od początku zamkniętego pyska do końca
najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
§ 3. Określa się okresy ochronne, jako środki ochrony, o których mowa w art. 7 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002
i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.2)), na obszarze:
1) o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) łososia i troci – od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) sandacza – od dnia:
– 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00'' długości geograficznej
wschodniej,
– 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40'00'' a 19°21'00'' długości geograficznej wschodniej,
– 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00'' długości geograficznej
wschodniej,
c) jesiotra ostronosego – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
d) węgorza – od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia,
e) siei – od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia;
2) zachodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
a) jesiotra ostronosego – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
b) łososia i troci – od dnia 25 września do dnia 31 grudnia,
c) miętusa – od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego,
d) sandacza – od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja,
e) siei – od dnia 20 października do dnia 15 grudnia,
f) suma – od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca,
g) szczupaka – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,
h) węgorza – od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia;
3) wschodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
a) sandacza – od dnia 20 kwietnia do dnia 20 maja,
b) węgorza – od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia,
c) szczupaka – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,
d) jesiotra ostronosego – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
e) minoga rzecznego – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia,
f) parposza – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/20 20:06 #184838

 • STREMER
 • STREMER Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 1303
 • Podziękowań: 411
okonhel napisał:
§ 3. Określa się okresy ochronne [...] na obszarze:

1) o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) łososia i troci – od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

2) zachodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
b) łososia i troci – od dnia 25 września do dnia 31 grudnia,
Dobrze, że wielu bardzo skutecznych wędkarzy wypuszcza pstrągi, bo już dawno mięsiarze nie mieliby czego jeść

www.morskietrocie.e-fora.pl/

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/20 20:44 #184840

 • luki3303
 • luki3303 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • http://www.1479.pzw.org.pl/
 • Posty: 251
 • Podziękowań: 90
STREMER napisał:
okonhel napisał:
§ 3. Określa się okresy ochronne [...] na obszarze:

1) o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla następujących gatunków ryb:
a) łososia i troci – od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,

2) zachodnich wód wewnętrznych, dla następujących gatunków ryb:
b) łososia i troci – od dnia 25 września do dnia 31 grudnia,

Dokładnie ten przepis i jeszcze ten umieszczony w 1 poście dotyczący obwodu ochronnego 500 metrów od głowic zachodnich obowiązujący przez 365 dni !!

jak przykład z dziś pokazuję udało się ! Warto informować innych wędkarzy o przepisach

www.facebook.com/parseta/?ref=page_internal
Za tę wiadomość podziękował(a): DaMeK

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/22 00:35 #184848

 • legrand
 • legrand Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • Posty: 18
 • Podziękowań: 9
Ale czy te wrześniowe przytoczone zapisy nie dotyczą rybołówstwa komercyjnego? Rekreacyjne chyba pozostało bez zmian.
Za tę wiadomość podziękował(a): alanbelon

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/23 13:40 #184856

 • filet
 • filet Avatar
No właśnie dzwoniłem do OIRM Gdynia i faktycznie to powyższe jest dla komercyjnych połowów.

Amatorski połów ryb ma okres ochronny do końca listopada. :)

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/23 15:14 #184858

 • salmon1977
 • salmon1977 Avatar
 • Offline
 • Użytkownik
 • avid :)
 • Posty: 2413
 • Podziękowań: 1390
a) łososia i troci – od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu.
Czy ten zapis dotyczy strefy przybrzeżnej i okres ochronny ulega skróceniu? :blush:
BAŁTek :)
Morskie Trocie --> www.facebook.com/groups/175452759609159/

Przepisy dotyczące ochrony ryb morskie i śródlądowe 2019/09/23 16:53 #184859

 • filet
 • filet Avatar
No i masz...właśnie powyżej wyjaśniłem ..ale jeszcze raz:

dla komercyjnych połowów tak, dla amatorskich nie.

i chodzi o pas 4 Nm od brzegu
 • Strona:
 • 1
 • 2
Moderatorzy: Tarkowski
Time to create page: 0.106 seconds