Robinson - sprzęt wędkarski

Przynęty na pstrąga

Miejsce na Twoją reklamę na forum wędkarskim

Dragon sprzęt wędkarski

Okulary wędkarskie polaryzacyjne Solano

Witamy na forum wędkarskim FORS, Gość
Login: Hasło: Zapamiętaj mnie
Miejsce forum na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego, ochroną rzek i ich dorzecza. Problematyka kłusownictwa.

TEMAT: Raport Komisji Europejskiej dotyczy ochrony środowiska w Polsce

Raport Komisji Europejskiej dotyczy ochrony środowiska w Polsce 2019/04/11 14:06 #183779

 • Jacek Nadolny
 • Jacek Nadolny Avatar
 • Online
 • Administrator
 • Zamieszkać nad rzeką, to by było coś...
 • Posty: 371
 • Podziękowań: 324
Ważny raport Komisji Europejskiej na temat ochrony środowiska w Polsce (przytaczam za STOP przegradzaniu rzek z FB):

Kilka cytatów z ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf:

"Istotnym problemem w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu stały się regulacje i modyfikacje techniczne rzek (skracanie cieków rzek wraz z ujednolicaniem koryt rzek, pogłębianie, budowa opasek wzdłuż brzegów rzek oraz budowa jazów i infrastruktury elektrowni wodnych) wraz z usuwaniem łęgów. Zmiany te nie tylko utrudniają osiągnięcie celów przewidzianych w unijnych przepisach w zakresie ochrony przyrody i wody, ale mają także wpływ na ilość i jakość wody oraz zwiększają ryzyko powodzi.
Główne zagrożenia dla różnorodności biologicznej to: szybko rozwijająca się infrastruktura, np. drogi, regulacja rzek do celów żeglugi i ochrony przeciwpowodziowej, a także rolnictwo intensywne.

Spójność sieci Natura 2000 jest nadal zagrożona przez szybko rozwijającą się infrastrukturę, w szczególności przez niekontrolowane rozrastanie się miast, regulację 31W przypadku każdego państwa członkowskiego Komisja ocenia, czy reprezentacja gatunków i typów siedlisk wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy siedliskowej na wyznaczonym terenie jest wdanym momencie wystarczająca. Wyraża się to jako odsetek gatunków lub siedlisk, dla których należy wyznaczyć kolejne obszary w celu dopełnienia sieci w tym państwie. W przypadku gdy w celu wskazania właściwego terenu, który należy dodać dla danego gatunku lub siedliska, niezbędne są dalsze badania, ustanawia się naukowy rezerwat przyrody. Obecne dane, szacowane w latach 2014–2015, odzwierciedlają stan do grudnia 2013r.
Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska z 2019 r. –Polska14iutrzymanie rzek, transport drogowy oraz rolnictwo intensywne.

Zmiany w rolnictwie prowadzą do ograniczenia powierzchni lub degradacji wielu rodzajów ekosystemów naturalnych i półnaturalnych oraz elementów krajobrazu, takich jak oczka wodne, starorzecza, podmokłe łąki, murawy kserotermiczne (gorące i suche) oraz lasy łęgowe (położone nad rzekami i potokami).

Wysoki poziom erozji gleb może ograniczyć wydajność rolnictwa, a także wywierać niekorzystny wpływ na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe w wymiarze transgranicznym oraz na rzeki i jeziora (zwiększając ilość osadów i przenosząc zanieczyszczenia).

70% jednolitych części wód ma stan ekologiczny poniżej dobrego (rys.18). W związku z tym osiągnięcie dobrego stanu i potencjału określonych w ramowej dyrektywie wodnej będzie wymagało znacznych wysiłków."
Za tę wiadomość podziękował(a): jaroskorpion

Raport Komisji Europejskiej dotyczy ochrony środowiska w Polsce 2019/04/11 17:26 #183784

 • hi tower
 • hi tower Avatar
 • Online
 • Użytkownik
 • gdzie mucha nie może tam robak pomoże ;)
 • Posty: 2319
 • Podziękowań: 891
Jacek Nadolny napisał:
Ważny raport Komisji Europejskiej na temat ochrony środowiska w Polsce (...)

Kolejny Unijny absurd! Jak można robić raport o czymś co nie istnieje?! I to za nasze pieniądze! ;)
Blog: Wędką i agregatem

NADMORSKI CELEBRYTA ;)
C.R.E.T.
Za tę wiadomość podziękował(a): Jacek Nadolny, grilse
Moderatorzy: Tarkowski
Time to create page: 0.194 seconds